کارگاه ها

برنامه کارگاه ها: برای دانلود کلیک نماییدبرنامه کامل کارگاه ها

برنامه سه روزه همه کارگاه ها شامل زمان و تعداد جلسات هر کارگاه جهت جلوگیری از تداخل برنامه های انتخاب شده توسط مخاطبین گرامی، در ادامه آمده است.

با کلیک کردن روی نام کارگاه مدنظر خود می توانید وارد صفحه اختصاصی آن شده، پوستر و اطلاعات تکمیلی را مشاهده نمایید.

نکات مهم:

  • در انتخاب و ثبت نام کارگاه ها به احتمال تداخل با سایر کارگاه ها دقت نمایید.
  • توجه داشته باشید که برگزاری هر یک از کارگاه ها منوط به رسیدن تعداد ثبت نام کنندگان به حد نصاب تعیین شده می باشد.

 

برنامه کارگاه ها: برای دانلود کلیک نمایید

 

 

زمان

سالن 4

سالن 5

سالن 6

سالن 7

روز اول

10:15-12:15

پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM):

مطالعات تشخیصی 

اصول تدوین پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آماری سایکومتری 1

ریشه های شناختی مخالفت با علم و گرایش به شبه علم 

مراحل تدوین گایدلاین های بالینی

14-16

Directed acyclic graph و كاربرد آن در تحليل چند متغيره داده هاي مطالعات 1 

هوش مصنوعی در اپیدمیولوژی

نابرابری در دو گروه، روش سنجش و تحلیل

 

روز دوم

10:15-12:15

پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM):

مطالعات کارآزمایی بالینی

اصول تدوین پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آماری سایکومتری 2

تصادفی سازی مندلی 1

نگارش مقالات علمی: از ایده تا انتشار

14-16

چگونه از مارکر های ژنتیکی در آنالیز های ژنتیک اپیدمیولوژی استفاده کنیم؟

آشنايی با شيوه‌های جستجوی اطلاعات بالينی و تصميم‌سازی اثربخشِ درمانی

تصادفی سازی مندلی 2

متاآناليز شبکه ای در پژوهش هاي علوم پزشكي 1

16-18

Directed acyclic graph و كاربرد آن در تحليل چند متغيره داده هاي مطالعات 2

آناليز كلاس پنهان و كاربردهاي آن

 

متاآناليز شبکه ای در پژوهش هاي علوم پزشكي 2

روز سوم

10:15-12:15

پیگیری و چالش های کار با متغیر زمان در مطالعات کوهورت 1

 

مقدمه ای بر روشهای تحلیل آماری مطالعات ارتباط گسترده ژنومی (GWAS)

چگونه اثربخشی پژوهشِ خود را افزایش دهیم؟

14-16

پیگیری و چالش های کار با متغیر زمان در مطالعات کوهورت 2

 

استفاده از قدرت ابزارهای آنلاین برای تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیک