قالبهای ارائه محتوا

قابل توجه شرکت کنندگان محترم دهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران

قالبهای نرم افزاری پیشنهادی برای ارائه سخنرانی و ارائه پوستر در لینکهای زیر قابل دانلود هستند:

 

قالب ارائه سخنرانی


قالب ارائه پوستر


لازم به ذکر است برنامه  ارائه سخنرانی ها و پوسترها ظرف 24 ساعت آینده از طریق ایمیل به اطلاع ارائه کنندگان خواهد رسید.

لطفا جهت ارائه پوستر به موارد زیر توجه فرمایید:

1- پوسترهای ارائه شده در کنگره بر اساس فایل الکترونیک که پس از ثبت­ نام و حضور در کنگره به دبیرخانه تحویل داده می­شوند، مورد داوری قرار خواهند گرفت و پوسترهای برتر انتخاب و در مراسم اختتامیه مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

2- جهت ارائه پوستر در روزهای کنگره دو انتخاب زیر وجود دارد:

الف) ارائه پوستر کاغذی: پوستر با ابعاد 90 در 120 سانتیمتر به صورت عمودی در محل­های تعیین شده قابل نصب است. پوسترهای شماره P1 تا P150 در روز اول، P151 تا P300 در روز دوم، و P301 تا P410 در روز سوم ارائه می­شوند.

ب) ارائه پوستر الکترونیک: در صورتی که تهیه پوستر کاغذی مقدور نباشد، می­توان پوسترها را به نوبت در دو استند الکترونیکی که برای ارائه پوسترها در نظر گرفته شده ارائه داد. با توجه به تعداد زیاد پوسترها احتمال نوبت طولانی برای استفاده از استند وجود خواهد داشت و زمان استفاده از استندها کوتاه خواهد بود. بنابراین پوسترهای کاغذی فرصت بیشتری برای دیده شدن پیدا خواهند کرد.