پیام رئیس کنگره

 

اساتید، همکاران و دانشجویان عزیز

 بی شک علم اپیدمیولوژی طی دهه های اخیر دچار  پیشرفت های شگرفی در موضوعات اپیدمیولوژی تحلیلی، مدلسازی ها، استفاده از داده های انبوه، مطالعات مروری و متاآنالیز و استفاده در پزشکی بالینی شده است. اکنون نقش علم اپیدمیولوژی در شناخت بهتر و عمیق تر بیماریها، مکانیسم های بیماری زایی، علیّت، عوامل خطر، روش های پیشگیری مؤثر، شناخت زودرس بیماریها، مقایسه روشهای تشخیصی، مقایسه انواع روش های درمانی از نظر اثربخشی و عوارض، پیش آگهی بیماریها، پیش بینی بقاء افراد و عوامل مؤثر بر آن، طب شخصی، و استانداردسازی ابزارهای سنجش بیش از پیش شناخته شده است.

پاندمی کووید ۱۹ علاوه بر اثرات نامطلوب بر روی سلامتی جسمی و روحی افراد و عوارض بلند مدت مزمن، اهمیت و تاثیر علم اپیدمیولوژی و کاربردهای آن بر شناخت، پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیر را بیش از پیش برای دانشمندانی از سایر حوزه ها که کمتر با این علم آشنایی داشتند، هویدا ساخت. امروزه کمتر شورا، کمیته، گردهمایی یا جلسه علمی در زمینه تصمیم سازی آگاه از شواهد در سلامت عمومی و پزشکی در سطح ملی و بین المللی است که اپیدمیولوژیست­ها در آن مشارکت کلیدی نداشته باشند.

 

کنگره پیش رو فرصتی برای بررسی دستاوردهای اپیدمیولوژی در قرن اخیر، چالش های پیش رو در قرن پیش رو، درس آموخته ها و آمادگی در برابر پاندمی های آینده، استفاده از تکنولوژی های جدید از جمله هوش مصنوعی، روش های جدید در اپیدمیولوژی و مدل های آماری، بهره برداری از مطالعات کوهورت، بیماری‌های واگیردار و غیرواگیر شایع و مهم در کشور، حکمرانی در پژوهش و اپیدمیولوژی اجتماعی است. اینجانب از استقبال گسترده همه اساتید و دانشجویانی که با ارسال مقالات و حضور علمی خود به پربارتر شدن این کنگره کمک نموده اند، تشکر میکنم.

به عنوان يك متخصص بالینی از همه متخصصین رشته های مختلف باليني دعوت می­کنم جهت آشنایی بیشتر با جنبه های مختلف علم اپیدمیولوژی خصوصاً شاخه اپيدميولوژي باليني و ایجاد و تقویت همکاری علمی با متخصصین این رشته جهت حل مسائل علمی، آموزشی، پژوهشی و درمانی از این فرصت استفاده کرده و با شرکت در دهمين كنگره ملي و سوّمین کنگره بین المللی اپيدميولوژي ايران از سخنرانی ها، پنل ها و کارگاههای متنوع علمی آن بهره مند گردند.

امید است این همایش بین المللی بتواند با تقویت تعامل بین رشته ای و کارگروهی باعث ارتقاء علم اپیدمیولوژی در کشور، کمک به حل مسائل نظام سلامت، ارتقاء سلامتی مردم و افزایش آشنايی و انگیزه علمی دانشجویان رشته های مرتبط گردد.

 

دکتر عبدالرضا پازوکی

رئیس کنگره