پوستر رویداد

پوستر رویداد دانشجویی آینده نگاران سلامت

شعار رویداد: سیاستگذاران آینده، حرفه ای در ارائه

 

دریافت فایل پوستر: اینجا

معرفی رویداد: اینجا

حامیان رویداد: اینجا

 


پوستر رویداد اطلاعات بیشتر
نحوه دریافت گواهی ارائه پوستر
نحوه دریافت گواهی ارائه پوستر

دریافت گواهی ارائه پوستر دهمین کنگره ملی اپیدمیولوژی ایران

بازدید از برج میلاد برای ثبت نام کنندگان در کنگره
بازدید از برج میلاد برای ثبت نام کنندگان در کنگره

 با هماهنگی های صورت گرفته، شرکت کنندگان کنگره اپیدمیولوژی ایران می توانند در روز اول این کنگره، بصورت رایگان از برج میلاد تهران بازدید بعمل آورند.

 

قالبهای ارائه سخنرانی و ارائه پوستر
قالبهای ارائه سخنرانی و ارائه پوستر

قالبهای نرم افزاری پیشنهادی برای ارائه سخنرانی و ارائه پوستر اعلام شد.

فراخوان ارائه بورسیه به متقاضیان شرکت در کنگره اپیدمیولوژی ایران
فراخوان ارائه بورسیه به متقاضیان شرکت در کنگره اپیدمیولوژی ایران

دهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران از متقاضیان شرکت در
کنگره در قالب بورسیه حمایت می کند:

صدور مجوز تخصیص امتیاز بازآموزی به کنگره اپیدمیولوژی ایران
صدور مجوز تخصیص امتیاز بازآموزی به کنگره اپیدمیولوژی ایران

مجوز تخصیص امتیاز بازآموزی به شرکت کنندگان دهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی ایران با شناسه 205204 صادر شد.

 

تغییر مجدد زمان برگزاری کنگره
تغییر مجدد زمان برگزاری کنگره

تغییر مجدد زمان برگزاری دهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی ایران

تغییر زمان کنگره
تغییر زمان کنگره

تغییر زمان برگزاری دهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی ایران

 

 

 

پیام دبیر علمی کنگره
پیام دبیر علمی کنگره

دستاوردهای اپیدمیولوژی در ارتقای سلامت جامعه و چالش های پیش رو