بورسیه

فراخوان ارائه بورسیه به متقاضیان شرکت در کنگره اپیدمیولوژی ایران

 

دهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران از متقاضیان شرکت در کنگره در قالب بورسیه حمایت می کند:


حامیان:
انجمن علمی اپیدمیولوژیستهای ایران، بنیاد نیکوکاری شهیدان محمدحسین و زینب اسدی لاری و دبیرخانه کنگره اپیدمیولوژی، سامانه جامع دیابت(دیاسا)


شرایط دریافت بورسیه:

  • فقط متقاضیان دارای مقاله پذیرفته شده در کنگره میتوانند با مراجعه به لینک مورد نظر، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.
  • اعضای رسمی انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران در این فراخوان برای دریافت بورسیه در اولویت قرار دارند.


آخرین مهلت ثبت نام:
تا ساعت 24 سوم آذر 1402

برای ثبت نام کلیک کنید.

بعد از اتمام زمان فراخوان، درخواست ها بررسی خواهد شد و به نسبت حمایت های موجود، از اعضای متقاضی جهت تسهیل حضور در کنگره، حمایت خواهد شد و به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.
با توجه به محدودیت زمان بررسی تقاضاها، میزان موافقت حمایت از هر کدام از متقاضیان بعد از کنگره اعلام خواهد شد.