معرفی کنگره

معرفی کنگره:

هدف از برگزاری دهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی ایران علاوه بر انتقال دانش، اشتراک دستاوردها و تجربیات در زمینه اپیدمیولوژی و آشنایی با روشهای جدید در این رشته و زیرشاخه های تخصصی آن می باشد.
مخاطبین کنگره کلیه ک
ارکنان نظام سلامت از جمله مدیران، پزشکان، مراقبین سلامت، کارشناسان بهداشت عمومی، پرستاران و سایر شاخه های علوم پزشکی می باشند.

 با توجه به اینکه نهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران در بهمن ماه 1398 برگزار شده بود، این کنگره اولین همایش در قرن جدید و پس از پاندمی کووید-19 می باشد. لذا موضوع اصلی کنگره "اپیدمیولوژی، سلامت و جامعه: چالش های پیش رو در قرن جدید" با محورهای زیر در نظر گرفته شده است:

- دستاوردهای اپیدمیولوژی ایران در قرن گذشته

- اپیدمیولوژی بیماری های واگیر و آمادگی در مقابل پاندمی ها

- سبک زندگی و اپیدمیولوژی بیماری های غیرواگیر

- اپیدمیولوژی اختلالات روانی و اعتیاد

- چالش های جمعیتی و اپیدمیولوژی سالمندی

- مدلسازی بیماریها، هوش مصنوعی و علوم داده در سلامت

- مداخله های جدید دارویی و غیر دارویی و کارآزمایی های بالینی

- مطالعات ثانويه، مركز كاكرین ايران و به كارگيري شواهد در پزشكي و سلامت عمومی

- اپیدمیولوژی مصدومیت ها و مراقبت از تروما

- نظام های ثبتی، مطالعات کوهورت و بیوبانک ها

- اپیدمیولوژی اجتماعی و "سلامت برای همه"

- حکمرانی پژوهش در نظام سلامت و نقش اپیدمیولوژی

 

دهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی ایران توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران از تاریخ 8 لغایت 10 آذرماه سال 1402 در  مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار می‌گردد.

لازم به ذکر است مجوز تخصیص امتیاز بازآموزی به شرکت کنندگان این کنگره با شناسه 205204 صادر شده است. بر همین اساس 14.5 امتیاز بازآموزی برای شرکت کنندگان در رشته های دکترای اپیدمیولوژی، دکترای حرفه ای پزشکی عمومی و دکترای تخصصی بیماریهای داخلی، قلب و عروق و عفونی و گرمسیری تخصیص داده شده است.


معرفی کنگره اطلاعات بیشتر
نحوه دریافت گواهی ارائه پوستر
نحوه دریافت گواهی ارائه پوستر

دریافت گواهی ارائه پوستر دهمین کنگره ملی اپیدمیولوژی ایران

بازدید از برج میلاد برای ثبت نام کنندگان در کنگره
بازدید از برج میلاد برای ثبت نام کنندگان در کنگره

 با هماهنگی های صورت گرفته، شرکت کنندگان کنگره اپیدمیولوژی ایران می توانند در روز اول این کنگره، بصورت رایگان از برج میلاد تهران بازدید بعمل آورند.

 

قالبهای ارائه سخنرانی و ارائه پوستر
قالبهای ارائه سخنرانی و ارائه پوستر

قالبهای نرم افزاری پیشنهادی برای ارائه سخنرانی و ارائه پوستر اعلام شد.

فراخوان ارائه بورسیه به متقاضیان شرکت در کنگره اپیدمیولوژی ایران
فراخوان ارائه بورسیه به متقاضیان شرکت در کنگره اپیدمیولوژی ایران

دهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران از متقاضیان شرکت در
کنگره در قالب بورسیه حمایت می کند:

صدور مجوز تخصیص امتیاز بازآموزی به کنگره اپیدمیولوژی ایران
صدور مجوز تخصیص امتیاز بازآموزی به کنگره اپیدمیولوژی ایران

مجوز تخصیص امتیاز بازآموزی به شرکت کنندگان دهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی ایران با شناسه 205204 صادر شد.

 

تغییر مجدد زمان برگزاری کنگره
تغییر مجدد زمان برگزاری کنگره

تغییر مجدد زمان برگزاری دهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی ایران

تغییر زمان کنگره
تغییر زمان کنگره

تغییر زمان برگزاری دهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی ایران

 

 

 

پیام دبیر علمی کنگره
پیام دبیر علمی کنگره

دستاوردهای اپیدمیولوژی در ارتقای سلامت جامعه و چالش های پیش رو